SPRZEDAŻ, MONTAŻ I PROFESJONALNE DORADZTWO

OknaOla.pl

Profil okna IDEAL8000

Opis produktu

System o głębokości zabudowy 85 mm, z uszczelnieniem środkowym, 6 ? komorowy.

System Ideal 8000 to nowa propozycja firmy aluplast, w której duży nacisk położono na redukcję parametrów cieplnych i akustycznych

W systemie tym, dzięki poszerzeniu wrębu szybowego, istnieje możliwość stosowania energooszczędnych pakietów szybowych o szerokości do 59 mm, co pozwala na tworzenie okien charakteryzujących się bardzo niską przenikalnością cieplną. Dzięki wydzieleniu przez trzecią uszczelkę tzw. suchej komory, w której pracują okucia, zwiększa się żywotność i trwałość mechanizmów okuciowych.. Możliwe było to dzięki zwiększeniu w serii Ideal 8000 głębokości zabudowy profili do 85 mm, zwiększeniu liczby komór w kształtownikach oraz trzem uszczelkom.

W ramach systemu kształtowników Ideal 8000 następuje połączenie dwóch różnych dróg do uzyskiwania ponadprzeciętnej oszczędności energii poprzez ograniczanie przenikalności cieplnej całej konstrukcji okiennej. Z jednej strony, kształtowniki zwiększają swoją głębokość i ilość wewnętrznych komór, a z drugiej moożliwa jest częściowa rezygnacja ze stosowania stalowych wzmocnień w skrzydłach na rzecz technologii ?bonding inside? polegającej na wklejaniu pakietu szyby zespolonej we wrąb skrzydła okiennego.

Specyfikacja produktu

Zalety profilu:

 • Głębokość zabudowy 85 mm
 • Profil 6 ? komorowy
 • Możliwość zastosowania pakietów szybowych o wymiarach do 59 mm współczynnik izolacyjności termicznej Uf = 1,0 W/m?K
 • System z uszczelnieniem środkowym wyposażony w trzy uszczelki
 • Kilka wariantów skrzydeł: niezlicowane i półzlicowane o oryginalnym designie
 • Większa stabilność okien dzięki usztywniającemu współdziałaniu szyby
 • Duża powierzchnia klejenia pomiędzy szybą a profilem
 • O 20% lepsza izolacyjność cieplna w stosunku do tradycyjnych rozwiązań
 • Lepsze zabezpieczenie przed włamaniem ? brak możliwości wypchnięcia szyby ze skrzydła, dzięki obwodowej szczelinie z klejem
 • Zmniejszenie ilości przypadków pękania szyb w wyniku błędnego zaszklenia
 • Lepsza izolacyjność akustyczna poprzez bezpośrednie powiązanie skrzydła z szybą